Polityka prywatności 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest However Golf Adam Mitukiewicz z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Jeziołowicza 16/16, 10-690 Olsztyn.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji usługi.

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych osobowych.

 4. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną i Ustawą Prawo telekomunikacyjne, zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody.

 5. Z prawa do wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres: adam@mitukiewicz.pl

 6. Dostęp do Państwa danych osobowych mają partnerzy, którzy pomagają nam w organizacji wydarzeniu:
  Golf. Przyjdź i przekonaj się, że to sport dla Ciebie.

 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania celu, dla którego zostały zebrane
  (rozumianym jako datę zakończenia obsługi pikniku i jego rozliczenia).

 8. W związku z powierzeniem nam danych, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane),

  • sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

  • uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

  • przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),

  • usunięcia danych osobowych.

 9. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 11. Kontakt z nami w celu realizacji praw związanych z danymi osobowymi jest możliwy drogą elektroniczną na adres adam@mitukiewicz.pl